przyp32

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp32
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Identyczna realizacja <ӧ> tj. dźwięku [œ] jako [ɛ] obecna jest w wymarłym języku potocznym Gdańska, wykazującym cechy dialektów dolnoniemieckich, Łopuszańska-Kryszczuk, 2013:75 ff.