przyp33

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp33
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

W dialekcie dolnoniemieckim występuje jedna forma ‘mi’ która odpowiada obydwu formom zaimka osobowego w Celowniku (Dativ) ‘mir’ i w Bierniku (Akkusativ) ‘mich’. Z tego względu osoby mówiące dialektem mają trudność z rozróżnieniem tych dwóch przypadków, kiedy mówią językiem literackim wysokoniemieckim i używają zamiennie lub niekonsekwentnie form ‘mir’ i ‘mich’, Gӧttert (2011:114)