przyp34

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp34
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Anna Zielińska odnotowała tę samą cechę dialektu dolnoniemieckiego podczas prowadzonych badań z udziałem osób dwujęzycznych w obecnym województwie lubuskim, które leży na terenie historycznego pogranicza polsko-niemieckiego, Zielińska 2013.