przyp35

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp35
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Czasownik modalny „mejen” (standard: mӧgen) a szczególnie forma „mechd” tworzył formę zastępczą dla trybu przypuszczającego w wymarłym języku potocznym Gdańska, który był przedmiotem analizy Grażyny Łopuszańskiej-Kryszczuk, co może wskazywać na zbieżność z dialektami dolnoniemieckimi, Łopuszańska-Kryszczuk, 2013: 114.