przyp36

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp36
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Konstrukcja ta jest prawdopodobnie pozostałością z wcześniejszego etapu rozwoju języka niemieckiego, języka średnio-wysokoniemieckiego (Niem. Mittelhochdeutsch) Paul Hermann wskazuje na wcześniejsze znaczenie czasownika ‘mӧgen’ (Mhd. mugen, mügen) jako móc i jego zastosowanie w formie trybu przypuszczającego w zdaniach wyrażających niechęć do jedzenia określonych produktów, np. ‘Ich mӧchte das nicht essen’ (pol.: Nie mógłbym tego zjeść.) Z czasem zwrot ten był używany bez czasownika ‘essen’ (pol. ‘jeść’) a potem również bez przeczenia. W związku z tym zmienił się kontekst wypowiedzi z negatywnego w pozytywny, co skutkowało również zmianą znaczenia czasownika ‘mӧchte’, który dziś odzwierciedla znaczenie czasownika wyrażającego życzenie: ‘chciałbym’. Pojedyncze przykłady na użycie tej samej konstrukcji przytoczyła Felicja Księżyk badając język niemiecki wysepki językowej Gościęcin, Księżyk 2008: 145.