przyp37

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp37
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Zapis czasownika ‘mӧchte’ jako ‘mechte’ podkreśla widoczny wpływ dialektu dolnoniemieckiego na wymowę. Tak właśnie jest wymawiane jest ‘ӧ’ [œ] przez mazurskich Staroobrzędowców.