przyp38

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp38
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Codeswitching oznacza przechodzenie z jednego języka do drugiego w trakcie mówienia. Może odbywać się między zdaniami w ramach jednej wypowiedzi lub może to być cytowanie zwrotów lub słówek z jednego języka w wypowiedzi w innym (Weinreich 1977: 92ff).