przyp39

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp39
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Чайку [t∫ajku] jest formą dopełniacza wyrazu чайок [t∫ajok], który jest zdrobnieniem słowa чай [t∫aj] – pol. ‘herbata’.