przyp41

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp41
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Zapożyczenie rozumiane jest jako element pochodzący z innego języka, ale też mający charakter utrwalony, czyli już zintegrowany w języku-biorcy. Uwzględnić należy również powtarzalność użycia zapożyczonego elementu. Na temat zapożyczeń podaje informacje również Michał Głuszkowski (2011: 105ff) za Urielem Weinreichem, Irydą Grek-Pabisową, Kazimierzem Polańskim i in.