przyp42

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp42
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Anna Zielińska zwracała w swoich badaniach uwagę na sporadyczne, jednorazowe a nawet okazyjne przykłady budowania i zastosowania konstrukcji w języku polskim staroobrzędowców w Polsce i uznała je za istotne elementy języka, por. Zielińska (1996: 118 ff).