przyp43

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp43
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

W zdaniu tym użyto spójnika stosowanego w zdaniach podrzędnie złożonych wyrażających wzajemne następstwo określanych w zdaniach czynności na osi czasu. Spójnik ten oznacza ‘po tym jak’ i we wcześniejszym etapie rozwoju języka używany był jako przysłówek, wyrażając znaczenie ‘potem’. Przykłady takiego zastosowania podaje Józef Wiktorowicz (2010: 112).