przyp44

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp44
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Wyobrażenie jako element taktyki negocjacji stosowanej m.in. przez osoby dwujęzyczne opisała Sarah G. Thomason: The ´negotiation´ mechanism is at work when speakers change their language (A) to approximate what they believe to be the patterns of another language or dialect (B). Crucially, this definition includes situations in which speakers of A are not fluent in B, as well as situations in which they are. (Thomason 2001: 142).