przyp45

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp45
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

W języku niemieckim czasownik ‚fahren’ oznacza ‚jechać, jeździć’, ale ma szersze możliwości zastosowania. Można go również użyć do innych środków transportu, np. ein Schiff fährt – statek jedzie, w j. pol. Statek płynie. Możliwe, że respondentka w pierwszej części zdania stosuje ten czasownik właśnie ze względu tę cechę, mimo, że nie opisuje on czynności latania i nie zostałby w ten sposób użyty w standardowym języku niemieckim. Być może działa tu ten sam mechanizm ‘wyobrażenia’, o którym pisze Sarah Thomason (2001: 142).