przyp46

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp46
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Interferencje gramatyczne polegają na budowaniu w języku biorcy zwrotów i konstrukcji według wzorów gramatycznych języka dawcy. Konstrukcje te powstają z elementów języka A według składniowych wzorów języka B.