przyp47

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp47
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Rama zdaniowa w języku niemieckim to konstrukcja zdania ze złożonym orzeczeniem, w którym czasownik w formie osobowej występuje po podmiocie (np. w zdaniu oznajmującym) a drugi czasownik w formie bezosobowej znajduje się na końcu zdania. Wszystkie pozostałe elementy zdania umiejscowione są wewnątrz tej ramy, którą tworzą czasowniki budujące orzeczenie.