przyp48

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp48
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

W tym zdaniu rama zdaniowa składa się z czasownika posiłkowego ‘haben’ i czasownika ‘anrufen’ w formie imiesłowu, który umiejscowiony jest na końcu zdania. Żaden element zdania nie znajduje się poza ramą, tj. po imiesłowie czasownika ‘anrufen’. Stosowanie polskiej składni w zdaniach ze złożonym orzeczeniem znalazło swe odbicie w literaturze, np. jest też częstą cechą wypowiedzi bohaterów opowiadań o mazurskiej wsi Suleyken, Siegfried Lenz: „So zärtlich war Suleyken”.