przyp50

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp50
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Interferencja gramatyczna to budowanie w języku biorcy konstrukcji na wzór zwrotów języka dawcy. Mówiący używają wtedy słownictwa jednego języka według zasad gramatycznych drugiego. (Weinreich 1977: 61f).