przyp51

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp51
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Mówiący konstruują dopełnienie w zdaniu: „Powiedziałem dla taty” w miejsce: „Powiedziałem tacie.”