przyp52

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp52
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Starowierka używa w swojej opowieści niemieckiej nazwy ‘Eckertsdorf’.