Hauptmann 2005

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Hauptmann 2005
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Hauptmann, Peter 2005. Rußlands Altgläubige. Gӧttingen:Vanderhoeck & Ruprecht.