przyp54

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp54
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

‘apшына’ – ogólne, rzadko już dziś używane określenie na miarę (wartości, wagi, długości, wielkości…) (Mirowicz i Dulewicz 1970: 38).