Mirowicz i Dulewicz 1970

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
Mirowicz i Dulewicz 1970
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Mirowicz A. & I. Dulewicz (red.) 1970. Wielki słownik rosyjsko-polski. Warszawa-Moskwa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.