przyp55

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp55
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Morfem to najmniejsza jednostka językowa, która jest nośnikiem znaczenia. Również końcówki gramatyczne są morfemami.