przyp56

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp56
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

Końcówka ‘en’, która jest w języku niemieckim morfemem fleksyjnym, ma zastosowanie w koniugacji, tj. odmianie czasowników – wskazuje formę liczby mnogiej pierwszej i trzeciej osoby czasowników. Używana jest również w deklinacji, tj. odmianie przez przypadki przymiotników, rzeczowników mocnych oraz w budowaniu form liczby mnogiej rzeczowników najczęściej rodzaju żeńskiego. Morfem ten ma więc bardzo szerokie zastosowanie w języku niemieckim.