przyp59

Załącznik do języka: mazurskich Staroobrzędowców gwara


Nazwa załącznika
przyp59
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
mazurskich Staroobrzędowców gwara

Szczegóły

W wyrazach tych obecne jest dodatkowo zjawisko tzw. ‘akania’, czyli wymawiania nieakcentowanej samogłoski [o] jako dźwięku zbliżonego do [a]. Jest to również cecha fonetyczna charakterystyczna w języku rosyjskim.