przyp01

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
przyp01
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Język karaimski na różnych terenach i w różnych okresach zapisywany był różnymi alfabetami: hebrajskim, cyrylicą i łacińskim.