przyp02

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
przyp02
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Ponieważ w dokumentach z okresu I RP nazywano ich Żydami i nie czyniono między tymi dwoma grupami żadnego rozróżnienia, z czasem Karaimi przestali stosować tę nazwę, a nawet zaczęli się odżegnywać od nazwy Żydzi, próbując podkreślić swoją odmienność i niezależność. Od XVIII wieku w dokumentach urzędowych występują już pod nazwą Karaimi.