przyp03

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
przyp03
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Terminu język turkijski obecnie używa się często w turkologii na określenie języka należącego do rodziny języków tureckich/turkijskich zamiast terminu język turecki, ponieważ jest on bardziej precyzyjny. Określeniem język turecki nazywa się język używany w Turcji.