Pełczyński 1987

Załącznik do języka: karaimski


Nazwa załącznika
Pełczyński 1987
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
karaimski

Szczegóły

Pełczyński, Grzegorz 1987. „Świadomość etniczna Karaimów polskich”, w: A. Dubiński i E. Śliwka (red.) Karaimi. Pieniężno: Muzeum Misyjno-Etnograficzne Seminarium Duchownego Księży Werbistów. s. 55-63.