artykuł romskojęzyczny z "Romano Atmo" 1

Załącznik do języka: romskie dialekty / romani


Nazwa załącznika
artykuł romskojęzyczny z "Romano Atmo" 1
Rodzaj
obraz / image
Nazwa pliku
Romano Atmo 2013.bmp
Język
romskie dialekty / romani

Szczegóły

artykuł nt. mass-mediów dla Romów z romskojęzycznej gazety Romano Atmo (red. P. Sz. Łoś w numerze 6/2013 - archiwalne egzemplarze dostępne na stronie: http://www.romowie.com) wydawanej w w języku polskim i romskim przez Związek Romów Polskich w Szczecinku.
Przykład współczesnego romskojęzycznego tekstu specjalistycznego