przyp02

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
przyp02
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Izoglosa - linia nanoszona na mapę językową, służy do wyznaczania zasięgu występowania danej cechy językowej.