przyp03

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
przyp03
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Aoryst - dawny czas przeszły prosty, używany do opisu czynności dokonanej i momentalnej. Aoryst trafił do języka polskiego z języka prasłowiańskiego, jednak formy aorystu szybko przestały być używane. Odmiana słowa posiłkowego być w aoryście: l.poj. 1. os. bych, 2. os. by, 3. os. by; l.mn. 1. os. bychom, 2. os. byście, 3. os. bychą. Niektóre z tych form przetrwały do dziś w języku ogólnym jako elementy trybu przypuszczającego (by, byście), w niektórych gwarach ludowych zachowała się również forma bych.