przyp04

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
przyp04
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Fonem - (gr. phónema 'głos, dźwięk') najmniejsza jednostka mowy, którą użytkownicy danego języka są w stanie odróżnić od innych oraz której zmiana może spowodować zmianę znaczenia wyrazu. Alofon to konkretna realizacja fonemu.