przyp06

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
przyp06
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Enklityka – wyraz nieposiadający własnego akcentu i łączący się w wymowie z wyrazem poprzedzającym go, np. w języku polskim się, np. wyspałem się.