Pallas 1970: 87

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Pallas 1970: 87
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Pallas, Ladislav 1970. Jazyková otázka a podmínky vytváření národního vědomí ve Slezsku. Opava: Publikace Slezského ústavu ČSAV.