Herniczek-Morozowa 1976: 78

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Herniczek-Morozowa 1976: 78
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Herniczek-Morozowa, Wanda 1976. Terminologia polskiego pasterstwa górskiego. Część II. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.