Wyderka 2000: XIII

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Wyderka 2000: XIII
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Wyderka Bogusław (red.) 2000. Słownik gwar śląskich. Tom I. Opole: Państwowy Instytut Naukowy.