SRČR 2012: 786

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
SRČR 2012: 786
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Statistická Ročenka České Republiky 2012 (SRČR 2012). Český statistický úřad.