Priestley 2008: 68

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Priestley 2008: 68
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Priestley, Tom 2008. "Promoting 'Lesser-used' Languages Through Translation", w: TranscUlturAl  I: 68-80. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/TC/article/view/4143/3388.