Duliczenko 2004: 182-183

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Duliczenko 2004: 182-183
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Дуличенко, Александр Д. [Duličenko] 2004. Славянские литературные микроязыки II. Образцы текстов. Tartu.