Urbańczyk 1978: 113

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Urbańczyk 1978: 113
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Urbańczyk, Stanisław (red.) 1978. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.