Kulbakin 1903: 138

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Kulbakin 1903: 138
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Кульбакин, С.М. [Kulbakin] 1903. „К истории и диалектологии польского языка“, w: Сборник отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук LXXIII. Sankt Petersburg: Императорскаця Акадкмия Наукъ.