Bąk 1974: 160

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Bąk 1974: 160
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Bąk, Stanisław 1974. Mowa polska na Śląsku. Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.