Polívka 1902: 118

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Polívka 1902: 118
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Polívka, Jiří 1902. „Ke sporu českopolskému v Těšinsku“, w: Adolf Černy (red.) Slovanský Přehled IV. Praga: Slovanský Výbor v Praze, s. 117-119.