Stieber 1956: 53

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Stieber 1956: 53
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Stieber, Zdzisław 1956. Zarys dialektologii je̜zyków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstȯw gwarowych. Warszawa: Polska Akademia Nauk.