van Wijk 1935: 52-60

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
van Wijk 1935: 52-60
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Wijk, Nicholas van 1935. „Ostslovakisch und lachisch”, w: Ludovít Novák (red.) Sborník Matice Slovenskej XIII. Turčiansky Svätý Martin: Matica slovenská, s. 52-60.