Kellner 1946

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Kellner 1946
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Kellner, Adolf 1946. Východolašska nařeči. T. I. Brno: Melantrich.