Kellner 1949

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Kellner 1949
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Kellner, Adolf 1949. Východolašska nařeči II. Brno: Melantrich.