Dejna 1955

Załącznik do języka: laskie gwary


Nazwa załącznika
Dejna 1955
Rodzaj
komentarz/comment/r
Nazwa pliku
Język
laskie gwary

Szczegóły

Dejna, Karol 1955. „Z zagadnień polsko-czeskiego pogranicza językowego”, w: Milan Kudělka (red.) Česko-polský sborník vědeckých prací. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, s. 113-131.