przyp01

Załącznik do języka: spiskie gwary


Nazwa załącznika
przyp01
Rodzaj
komentarz/comment
Nazwa pliku
Język
spiskie gwary

Szczegóły

Mapka pochodzi ze strony: http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=18